PILNE! Pożar domu na Krasickiego w Brzeszczach - sytuacja tragiczna >>> Góra, Miedźna, Wola terenem zagożonym wysocje zjadliwą ptasią grypą!
Reklama

Czy podczas przebudowy parku w Brzeszczach natrafiono na ludzkie kości?

2021-08-11 11:21:48, komentarzy: 0

W ostatnim czasie trafiło do nas wiele informacji i pytań związanych z pracami związanymi z przebudową parku miejskiego w Brzeszczach. Najwięcej pytaliście o kości znalezione podczas prac ziemnych. Zwróciliśmy się z pytaniem do urzędu gminy w Brzeszczach o informację i odpowiedź na Wasze pytania.

 

 

W odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną w dn. 5.08.2021 r. pytanie dotyczące przebiegu realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach” informuję, że 6.05.2021 r. plac budowy został przekazany wykonawcy, firmie Krisbud sp. z o.o. z Trzebini. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania, zgodnie z zatwierdzonym przez Gminę Brzeszcze harmonogramem prac. Podczas prac ziemnych w dn. 31.05.2021 r. natrafiono na fundamenty, które mogły być pozostałościami po barakach niemieckiego podobozu KL Auschwitz – Jawischowitz.

 

 

Wykonawca zgłosił ten fakt do Urzędu Gminy w Brzeszczach, prace zostały wstrzymane. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad nimi Burmistrz Brzeszcz przesłał do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie informację o znalezisku. 11.06.2021 r. pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dokonał oględzin w miejscu inwestycji, podczas których stwierdzono odkrycie reliktów architektury „związanych być może z II wojną światową” (cyt. z protokołu oględzin, sporządzonego przez WUOZ w Krakowie). W ślad za dokonanymi oględzinami WUOZ pismem z dn. 17.06.2021 r. nałożył na Gminę Brzeszcze obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych i architektonicznych odkrytych fundamentów (po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie badań) oraz powołania nadzoru archeologicznego celem prowadzenia dalszych robót ziemnych na terenie Parku Miejskiego. 20.07.2021 r. Gmina Brzeszcze uzyskała od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, które dyplomowany archeolog przeprowadził w dniach od 27.07.2021 r. do 2.08.2021 r.

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w dn. 9.08.2021 r. dokonał odbioru prac archeologicznych. Nie zgłoszono zastrzeżeń i uwag do prowadzonych prac. W odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące znalezisk na terenie Parku Miejskiego informuję, że jedynymi kośćmi wykopanymi podczas robót związanych z rewitalizacją Parku były kości zwierzęce odkryte podczas wizji lokalnej dokonanej przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w dn. 11.06.2021 roku.

 

Radosław Szot Burmistrz Brzeszcz

Kategorie wpisu: Brzeszcze, Środowisko
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Reklama 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama 

Reklama