Reklama

GMINA: Rodzina 500+ informacja

2016-03-15 15:33:16, komentarzy: 0
Komunikat w sprawie wprowadzenia od dnia 01 kwietnia 2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Druki na wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą udostępnione po 15 marca 2016 r. w siedzibie Ośrodka tj. w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz na stronie internetowej w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
Wypełnione wnioski o powyższe świadczenia będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2016 r. w wyznaczonych godzinach, które zostaną wskazane w odrębnym komunikacie w siedzibie tut Ośrodka Brzeszcze ul. Mickiewicza 6 w pokojach nr 01 i pokój nr 02
Składanie wniosków będzie mogło się odbywać również drogą elektroniczną od dnia 01.04.2016 r. za pomocą systemu teleinformatycznego przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od dnia 01.04.2016 r.

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod nr telefonów: tel. 32 211 1251 wew oraz 24 i 32 737 3213 wew 33
brzeszcze.pl
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Reklama 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama 

Reklama