Przedwstępna umowa kupna została podpisana. Za trzy lata nierentowna dziś kopalnia ma być perłą w górniczej koronie. Energetyczny gigant zamierza w nową spółkę wpompować ogromne pieniądze. Optymizmu nie kryją też eksperci.


- Rozpoczęcie działalności „Nowych Brzeszcz” jest bardzo bliskie - zapewnia Jerzy Kurella, prezes Tauronu. Podkreśla, że przejęcie „Brzeszcz” pozwoli Tauronowi w większym stopniu uniezależnić się od dostaw węgla z zewnątrz. Dziś należące do koncernu kopalnie - „Janina” w Libiążu i „Sobieski” w Jaworznie zaspokajają potrzeby Grupy Tauron w ok. 40 proc.
Kopalnia Brzeszcze to jeden z dawnych zakładów Kompanii Węglowej (KW) - wydzielony z niej i przejęty przez SRK. W taki sposób zrealizowano jeden z punktów styczniowego porozumienia pomiędzy rządem a związkami zawodowymi, zakładającego m.in. przekazanie do SRK najbardziej obciążających KW kopalń (celem ich restrukturyzacji) oraz sprzedaż pozostałych do nowej spółki, tzw. Nowej Kompanii Węglowej.

Do ogłoszonego w sierpniu przez SRK przetargu zgłosiły się trzy podmioty - poza spółką celową Tauronu RGG także Węglokoks Kraj i należąca do Michała Sołowowa spółka FTF Columbus. Z czasem Węglokoks Kraj i FTF Columbus wycofały się.

Tauron Polska Energia zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron obejmuje swym działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.

Zgodnie ze strategią korporacyjną grupy - w najbliższych latach powinien zwiększyć się udział własnego paliwa w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Obecnie do Tauronu należą dwie kopalnie: Janina w Libiążu i Sobieski w Jaworznie, które dostarczają ponad 40 proc. potrzebnego spółce paliwa.

Zgodnie z przyjętymi w strategii biznesowej Tauronu założeniami wskaźnik ten - m.in. dzięki przejęciu kopalni Brzeszcze - w najbliższych latach ma przekroczyć 50 proc. Według czwartkowego komunikatu koncern zgodnie ze strategią będzie kontynuował inwestycje w obszarze wydobycia, w tym w spółce Nowe Brzeszcze - Grupa Tauron.

tvp.pl