PILNE! Pożar domu na Krasickiego w Brzeszczach - sytuacja tragiczna >>> Góra, Miedźna, Wola terenem zagożonym wysocje zjadliwą ptasią grypą!
Reklama

Rewitalizacja nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód - 202mln dla Brzeszcz.

2021-01-20 10:58:09, komentarzy: 2

Zarząd Małopolski wybrał dziś cztery projekty o wartości 767 mln zł, nad którymi pracować będą unijni eksperci Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (Platform for Coal Regions in Transition) START. To kolejne wsparcie polityki Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia trwałych miejsc pracy.

 

- W ubiegłym roku Małopolska została wybrana, jako jeden z 7 regionów w UE, do realizacji projektu START, w ramach którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno-gospodarcze transformacji energetycznej. Projekty te dotyczą obszaru Małopolski Zachodniej i będą mogły pozyskać finansowanie ze środków Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji - tłumaczy Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski i pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Sprawiedliwej Transformacji.

 

 

Do końca lipca do Departamentu Środowiska UMWM (koordynator Projektu START) wpłynęło 60 propozycji projektów pilotażowych, o całkowitej wartości ponad 3 mld zł. Fiszki projektów przygotowywane zostały przez m.in. przez Tauron, Zakład Gazowniczy, Małopolską Agencje Rozwoju Regionalnego oraz gminy i powiaty Małopolski Zachodniej. Zespół ekspertów Platformy Regionów Węglowych w Transformacji przeanalizował 20 fiszek projektów, a Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał ostatecznie wyboru czterech propozycji, uwzględniając rekomendacje ekspertów, ale również znaczenie projektów dla transformacji w gminach górniczych.

 

- Braliśmy pod uwagę przede wszystkim dobro mieszkańców. Priorytet mają takie działania, które pozwolą na rozwój subregionu i zapewnią miejsca pracy jego mieszkańcom - mówi marszałek województwa Witold Kozłowski.

 

Projekty rekomendowane do dalszych prac w ramach inicjatywy START:

 

1. #Graj w zielone! „Wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz stworzenia trwałych miejsc pracy na terenie gmin górniczych: Babic, Chrzanowa, Libiąża, Trzebini (Małopolska Zachodnia)". Projekt opiera się na istniejących w gminach zasobach oraz pozwala na rozwój gospodarczy. Składa się z 8 komponentów: 1) stworzenie klastra energii, 2) podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, 3) nadanie nowych funkcji społecznych terenom zdegradowanym, 4) podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, 5) powstanie Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych, 6) stworzenie Lokalnych Centrów Innowacji, 7) stworzenie we współpracy z uczelniami działającymi w zakresie małopolskich inteligentnych specjalizacji oraz 8) przygotowanie strategii elektromobilności. Wartość projektu została oszacowana na 190 mln zł.

 

2. Rewitalizacja nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód z otoczeniem - wdrożenie modelu przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym. Celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze nieczynnej Kopalni Brzeszcze Wschód wraz ze składowiskami odpadów wydobywczych i komunalnych, w tym wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości. Wartość projektu to 202 mln zł.

 

3. Rewitalizacja terenów wraz z komercjalizacją po likwidacji bloków węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. w Elektrowni Siersza. Wiązka Projektów obejmuje 3 komponenty: budowę Centrum szkoleniowego instalacji OZE do treningu ekip monterskich oraz jednostek Straży Pożarnej i Zespołu Zarządzania Kryzysowego; zagospodarowanie terenów wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej poprzez budowę farm fotowoltaicznych; kompleksowe przygotowanie pracowników Grupy TAURON do transformacji energetycznej. Wartość projektu została oszacowana na 355 mln zł.

 

4. Inwestycje w zasoby ludzkie i zrównoważony rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski Zachodniej. Projekt dwóch wnioskodawców: Gminy Libiąż i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ma na celu podnoszenie kompetencji mieszkańców regionu, wsparcie transferu zaawansowanych technologii oraz rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw. Łączna wartość projektu to 20 mln zł.

Kategorie wpisu: Brzeszcze, Środowisko
« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • Tomki 11:37, 20 stycznia 2021

    No w końcu coś z tym zrobia

    Odpowiedz
  • AntoniKot 11:31, 20 stycznia 2021

    Znaczy co, zrobią tam wysypisko śmieci? "wraz ze składowiskami odpadów wydobywczych i komunalnych"?? Ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają to się chyba nie ucieszą za bardzo..

    Odpowiedz
Reklama 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama 

Reklama