PILNE! Pożar domu na Krasickiego w Brzeszczach - sytuacja tragiczna >>> Góra, Miedźna, Wola terenem zagożonym wysocje zjadliwą ptasią grypą!
Reklama

Sejm uchwalił ustawę "lex TVN"

2021-08-11 22:09:31, komentarzy: 0

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Za przyjęciem głosowało 228 posłów, przeciw było 216. Projekt PiS zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawa teraz trafi do Senatu.

 

 

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie przegłosowali nowelę ustawy o radiofonii i telewizji przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. W opinii ekspertów zmiany w prawie spowodują, że stacja TVN straci koncesję na nadawanie - chyba że zostanie sprzedana przez obecnego właściciela, czyli amerykański koncern Discovery.

 

Projekt, złożony w Sejmie przez grupę posłów z Markiem Suskim na czele, a dziś uchwalony przez posłów, dotyczy przyznawania koncesji mediom należącym do zagranicznego kapitału: wprowadza zasadę, że w Polsce mogą nadawać tylko takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Politycy PiS przekonują, że nowe prawo ma chronić polskie media przed przejęciem przez kapitał rosyjski, chiński czy arabski. 

Projekt lex TVN spotkał się z falą negatywnych ocen. Krytyczne głosy płyną z opozycji, ale także z Waszyngtonu i Brukseli, a nawet z wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy.

 

Sytuacja w Sejmie od samego początku obrad była bardzo napięta. Na początku popołudniowych głosowań Prawo i Sprawiedliwość przegrało kilka głosowań - opozycji udało się uzupełnić porządek obrad o kilka punktów, m.in. o informację rządu nt. organizacji Narodowego Programu Szczepień czy Krajowego Planu Odbudowy. W tej sytuacji posłowie opozycji: Bartłomiej Sienkiewicz (KO) i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zgłosili wnioski o odroczenie obrad.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poddała ten wniosek pod głosowanie. Wcześniej zapowiedziała jednak, że ogłosi przerwę do 15 września. W głosowaniu wzięło udział 456 posłów. Za odroczeniem obrad głos oddało 229, przeciwko - 227. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Prawo i Sprawiedliwość zarządziło jednak i przeprowadziło reasumpcję przegranego głosowania. Mimo głośnego sprzeciwu opozycji - obrady zostały wznowione.

 

Późnym wieczorem doszło do głosowania w sprawie noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Za przyjęciem głosowało 228 posłów, przeciw było 216.

Marek Suski zapowiedział złożenie w Senacie "przeoczonej" poprawki. Marek Suski zapowiedział jednak zgłoszenie w Senacie poprawki do "lex TVN". 

Chodzi o to, aby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, nie musieli spełniać wymogu 49 proc. kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, byście nie mówili, że chcemy likwidować TVN24 - powiedział Suski. Odpowiedziało mu skandowane z ław opozycji hasło: "ruski Suski".
Suski poinformował, że "w pracach nad ustawą została przeoczona jedna poprawka do art. 35, która będzie znosić ograniczenie o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, że nie mają zastosowania do udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy, satelitarny lub w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania naziemnego rozsiewczego lub rozsiewczego satelitarnego".

 

Głośne zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji wzbudziły także oburzenie wielu grup społecznych. We wtorek w niemal 100 polskich miastach odbyły się manifestacje pod hasłem "Wolne media, wolni ludzie". Brali w nich udział dziennikarze, społecznicy i liderzy partii opozycyjnych. Największy protest zorganizowano przed Sejmem w Warszawie. Jego uczestnicy skandowali hasła takie jak: "wolność słowa jest kluczowa" czy "chcemy mieć wybór".

 

 Źr.RMF24.pl

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Reklama 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama 

Reklama