Reklama

Straż informuje i ostrzega:"Nie dla czadu" Przeczytaj, pouczający materiał.

2015-11-11 18:42:58, komentarzy: 0

Co roku w okresie grzewczym dochodzi w Polsce do kilku tysięcy zaczadzeń, w tym kilkudziesięciu ze skutkiem śmiertelnym. Te dane wskazują na ciągle niską świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą czad. Dlatego Państwowa Straż Pożarna z pomocą agencji Ambasada, domu mediowego Mediaon, fotografa Andrzeja Świetlika, kompozytora Adama Rosiaka, oraz studia dźwiękowego Post Meridian zorganizowała kampanię społeczną pod hasłem „Czad usypia”. Autorzy chcą zwrócić uwagę na największe zagrożenie, jakim jest przebieg zatrucia czadem (proces usypiania), który utrudnia lub uniemożliwia poszkodowanym ratowanie własnego życia. Forma zamiast od razu szokować, najpierw zmyla nasze postrzeganie – zupełnie jak sam czad. Słuchamy niewinnej kołysanki, by w pewnej chwili zorientować się, że to opowieść o śmiertelnie zaczadzonych. 

Kolejny sezon grzewczy, to niestety pomimo wielokrotnie powtarzanych co roku apeli, przynosi te same zagrożenia. Pożary sadzy w niewłaściwie eksploatowanych kominach, pożary w kotłowni i zagrożenia powodowane przez tlenek węgla nadal wymagają uwagi strażaków.

W sezonie 2014/2015 przeprowadzili 44 interwencje związane z pomiarem stężenia tlenku węgla. W zdarzeniach tych poszkodowanych zostało 29 osób, a w 18 przypadkach urządzenia wskazały obecność tlenku węgla. W naszych statystykach nie odnotowano natomiast ofiar śmiertelnych. W październiku 2015 roku strażacy prowadzili jedną interwencję związaną z pomiarem stężenia tlenku węgla, w Chełmku wykryto obecność CO w pomieszczeniach, a 2 osoby zostały poszkodowane.

Pożary sadzy w kominach, poza zagrożeniem rozprzestrzenienia się ognia na cały budynek, również mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla. W minionym sezonie grzewczym było ponad 20 interwencji związanych z tymi zdarzeniami. W tym miesiącu były już 3 takie incydenty.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Państwowa Straż Pożarna apelują o ostrożność podczas ogrzewania mieszkań. Od kilku lat prowadzą akcję „Nie dla Czadu”, która ma uświadomić zagrożenia z tym związane.

W zeszłym roku do akcji włączył się mistrz olimpijski z Soczi w łyżwiarstwie szybkim oraz zawodowy strażak z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu Zbigniew Bródka.  Strażak przestrzega, że już odrobina przezorności i sprawny czujnik tlenku węgla wystarczą, by ustrzec przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Czujniki nie są drogie, a mogą uratować życie. Podstawową jego funkcją jest wykrywanie czadu i alarmowanie o jego obecności w powietrzu. Urządzenia powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi, łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach. Czujnik odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Mamy wtedy szansę na opuszczenie pomieszczenia, w którym ulatnia się tlenek węgla.

Świadomość niebezpieczeństw związanych z zatruciami czadem oraz zabezpieczeniami przed nim wzrasta z roku na rok. W ciągu ostatnich czterech lat liczba śmiertelnych ofiar w kraju zmalała niemal o połowę - ze 111 osób w sezonie grzewczym 2010/2011 do 61 osób w sezonie grzewczym 2013/2014. Tegoroczny sezon, który rozpoczął się z początkiem września, przyniósł już 2 ofiary oraz 124 rannych (dane PSP z kraju). Zwykle najtragiczniejszy jest czas od grudnia do stycznia, kiedy dogrzewamy swoje mieszkania i domy, uszczelniając jednocześnie okna czy kratki wentylacyjne.

Przyczyny tragedii są z roku na rok te same: zaniedbanie, niewiedza, ignorancja przepisów, wadliwe instalacje odprowadzania spalin, brak właściwej wentylacji pomieszczeń, itp. Czy ciepło Twojego domu nie jest zagrożone?

W sezonie grzewczym wzrasta również zagrożenie pożarami. Strażacy apelują, by w naszych domach obok czujki tlenku węgla, znalazła się czujka dymu, która poinformuje nas o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Zaczadzenia i pożary są skutkiem i efektem występujących nieprawidłowości. Przyczyny powstawania
zaczadzeń i pożarów związanych z eksploatacją, są najczęściej związane z:

- niesprawną wentylacją (zbytnie uszczelnienie mieszkania, zatkane otwory wentylacyjne, brak
wentylacji),
- niesprawnymi urządzeniami grzewczymi,
- wadliwym podłączeniem lub brakiem podłączeń urządzeń grzewczych do komina,
- wadą konstrukcyjną komina lub niepoprawną instalacją (cofnięcia spalin, nadpalenia przewodu),
- uszkodzonymi lub niedrożnymi kominami (brak ciągu, niedrożne i popękane kominy)
- brak odbioru nowych i modernizowanych kominów oraz wykorzystywanie do ich wykonania niewłaściwych materiałów.

Podstawowy kodeks działań związanych z bezpieczeństwem w trakcie sezonu obejmuje:

  1. Nie zamykaj dopływu świeżego powietrza do swojego mieszkania. Pamiętaj, aby szczególnie w sezonie grzewczym mieszkanie wietrzyć jak najczęściej. Każdy z nas potrzebuje do życia tlenu.

  2. Do prawidłowego działania urządzenia grzewcze potrzebują dużej ilości powietrza. O tej zasadzie nie zapominaj nigdy, szczególnie gdy posiadasz uszczelnione okna. Zapewnij dopływ niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do spalania w Twoim urządzeniu grzewczym.

  3. W przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza do spalania Twoje urządzenie grzewcze będzie wytwarzało śmiertelnie trujący czad. Nie zatykaj otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, nie oklejaj kratek wentylacyjnych, okien i otworów drzwiowych.

  4. Urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe muszą mieć zapewnione prawidłowe odprowadzenie spalin do komina. Zapewnij szczelną i drożną instalację kominową, stosując certyfikowane elementy systemów kominowych.

  5. Urządzenia grzewcze muszą być usytuowane w bezpiecznej odległości od materiałów palnych (drewno, firanki, wykładziny, odzież itp.). Zwróć uwagę na odległość urządzeń grzewczych od materiałów palnych – powinna ona wynosić min. 50 cm.

  6. Urządzenie grzewcze muszą być poddawane regularnym przeglądom i kontroli. Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów drożności przewodów kominowych nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej, nie rzadziej niż raz w roku.

  7. Przewody kominowe i wentylacyjne powinny być drożne, szczelne i wykonane z odpowiednich materiałów. Zapewnij regularne przeglądy i czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza. Kominiarz sprawdzi także czy przez Twoje kratki wentylacyjne nie zawracają trujące spaliny.

  8. Niesprawne urządzenia grzewcze powodują pożary, zaczadzenia, oparzenia. Nie używaj niesprawnych urządzeń grzewczych w swoim mieszkaniu.

  9. Nie każda instalacja elektryczna nadaje się do podłączenia elektrycznych urządzeń grzewczych. Sprawdź czy Twoja instalacja elektryczna jest odpowiednia dla celów grzewczych i czy nie zagraża porażeniem prądem lub powstaniem pożaru w wyniku przeciążenia.


Pamiętaj!!! Twoje bezpieczeństwo w wielu przypadkach zależy tylko od ciebie.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Reklama 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama 

Reklama