PILNE! Pożar domu na Krasickiego w Brzeszczach - sytuacja tragiczna >>> Góra, Miedźna, Wola terenem zagożonym wysocje zjadliwą ptasią grypą!
Reklama

STRAŻ: Nie wypalaj traw - to szkodzi i zabija!

2016-03-24 10:10:46, komentarzy: 0

Wkrótce zawita do nas upragniona wiosna. Niestety dla strażaków to ponowny czas wytężonej pracy.

W 2015 r. w Polsce doszło do 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w naszym kraju. Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw. Do wczoraj, tj. 22 marca 2016 r., strażacy gasili już 5336 pożarów traw i nieużytków. Najwięcej tego typu pożarów zanotowano w marcu i kwietniu ubiegłego roku – razem 43 724. W wyniku pożarów traw w 2015 r. zginęło 7 osób, a 141 zostało rannych. 

Analizując statystykę wyjazdów na terenie powiatu oświęcimskiego za rok poprzedni można dojść do wniosku, że prowadzona akcja „STOP WYPALANIU TRAW” nadal nie przynosi realnych skutków. Niestety zaobserwowano również inne niekorzystne zjawisko – pożary te były powodowane praktycznie przez cały rok kalendarzowy.


Statystyka interwencji strażaków związana z trawami od lat wygląda bardzo podobnie, a jedynym sprzymierzeńcem strażaków w walce z tym procederem jest pogoda. I tak:

 

  1. 2015 rok – 533 pożary, z czego 332 to pożary nieużytków, upraw leśnych i rolnych – to ponad 62 % interwencji związanych z gaszeniem,
  2. 2014 rok - 491 wszystkich pożarów w całym roku – 266 pożarów nieużytków, upraw rolnych i leśnych – ok. 54 procent pożarów,
  3. 2013 rok - 462 wszystkich pożarów w całym roku - 206 pożarów traw - ok. 44 procent pożarów,
  4. 2012 rok - 708 wszystkich pożarów w całym roku - 448 pożarów traw - ok. 63 procent pożarów,
  5. 2011 rok - 724 wszystkich pożarów w całym roku - 412 pożarów traw - ok. 56 procent pożarów,
  6. 2010 rok - 570 wszystkich pożarów w całym roku - 278 pożarów traw - ok. 48 procent pożarów.

 

W zeszłorocznych pożarach „traw, upraw, nieużytków i lasów) uczestniczyło ponad 400 samochodów Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP (w sumie ok. 2300 strażaków ratowników). Biorąc pod uwagę, iż koszt wyjazdu każdego z tych pojazdów to kilkaset złotych, to wszystkie działania pochłonęły na pewno niebagatelną kwotę. Jednostki ochrony przeciwpożarowej utrzymywane są z budżetu państwa oraz gmin, więc zawsze są to pieniądze podatnika.

 

Należy przypuszczać, że taka ogromna ilość zdarzeń jest związana nie tylko z „nieostrożnością osób dorosłych lub nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym”. Wiele pożarów to celowe działanie człowieka, co nie przynosi sprawcom splendoru i chwały.

Wypalanie traw może się wiązać z sankcjami karnymi, zgodnie z kodeksem wykroczeń i kodeksem karnym. I tak:

  1. Kodeks wykroczeń - art. 82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”,
  2. Kodeks karny

-        art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”,

-        art. 163 § 2 - w przypadku działania nieumyślnego sprawcy, kara wymierzona przez sąd może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat,

-        art. 163 § 3 - jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12,

-        art. 163 § 3 jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

-        art. 164 § 1 „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8; jeżeli sprawca działa nieumyślnie to grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

W ustawie o ochronie przyrody (art. 45) również zabroniono wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.


Niezwykle ważny jest również aspekt przyrodniczy i zagrożenia dla fauny i flory w trakcie pożaru. Wypalanie traw zabija zwierzęta. Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatura nie użyźnia gleby, a jedynie ją wyjaławia, zatem nie jest to skuteczny sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. Tereny, na których prowadzone jest wypalanie traw, stają się na wiele lat pozbawionymi życia pustyniami, a wszelkie występujące na nich formy życia ulegają zniszczeniu.


Niestety ta walka z wypalaniem nie uda się bez zdecydowanej reakcji otoczenia. Konieczne jest  napiętnowanie palenia nieużytków jako czynu bardzo szkodliwego dla całego społeczeństwa.« powrót

Dodaj nowy komentarz

Reklama 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama 

Reklama