Reklama

SZTURM NA AKTYWNOŚĆ CZYLI SENIORZY W DZIAŁANIU

2015-12-08 11:10:27, komentarzy: 0

30 listopada br. w Klubie Rolnika w Jawiszowicach odbyło się Forum podsumowujące projekt „Szturm na aktywność czyli seniorzy w działaniu” realizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Priorytet II Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową.
Projekt miał na celu zwiększenie aktywności i kompetencji społecznych osób 60+. Bezpośrednimi uczestnikami projektu było 26 mieszkańców Gminy Brzeszcze, którzy wzięli udział w cyklu 5 warsztatów, wycieczce studyjnej do Gwoźdźca oraz przygotowaniu inicjatyw lokalnych oraz forum podsumowującym Galeria Inicjatyw 60+.


Warsztaty przygotowały uczestników do przeprowadzenia diagnozy potencjału społeczności lokalnej 60+, nabycia umiejętności animacji i mobilizowania mieszkańców do działania, współpracy i współodpowiedzialności, dobrej komunikacji i przygotowania wybranej wraz z partnerami inicjatywy lokalnej. Powstało 8 zespołów: w Brzeszczach (3), Jawiszowicach (2), Przecieszynie, Skidziniu i Wilczkowicach. Każdy zespół otrzymał wsparcie animatora i dofinansowanie.


Uczestnicy odbyli wizytę studyjną do Gwoźdźca w Małopolsce, gdzie zapoznali się ze zmianą w życiu społeczności wprowadzoną dzięki działaniom animacyjnym wśród i z mieszkańcami w ramach projektu „Wioska pod kobiecą ręką”.

Projekt „Szturm na aktywność czyli seniorzy w działaniu” został podsumowany na Forum Galeria Inicjatyw 60+, podczas którego zostały zaprezentowane jego efekty. Uczestnicy zorganizowali 18 warsztatów, wykładów i spotkań kierowanych do społeczności lokalnych. Wśród nich znalazły się m.in. warsztaty i spotkania z lekarzem, dietetyczką, pedikiurzystką, stylistką. Popularnością cieszyły się również warsztaty z pierwszej pomocy i pedagogiki zabawy z dziećmi oraz opieki nad osobami starszymi i leżącymi, a także śpiewu białego.
Uczestnicy na pytanie: Co im dały warsztaty „Szturm na aktywność, czyli seniorzy w działaniu”? odpowiadali:

Zaproszenie do udziału w projekcie „Szturm na aktywność czyli seniorzy w działaniu” przyjęliśmy z pewną dozą rezerwy. Wobec licznych zajęć i zobowiązań życia prywatnego stanęliśmy przed koniecznością poświęcenia czasu udziałowi w wielogodzinnych warsztatach. Jednak nasze opory szybko zniknęły. Dzięki predyspozycjom osobistym i umiejętnościom zawodowym trenerów z zainteresowaniem uczestniczyliśmy w kolejnych pięciu warsztatach, na których uczyliśmy się dobrej komunikacji, współodpowiedzialności, rozwiązywania problemów, poznawaliśmy specyfikę animacji społecznej, rolę budowania i wzmacniania więzi społeczności lokalnej i wykorzystywania jej potencjału. Poznaliśmy grupę wspaniałych społeczników z obszaru gminy Brzeszcze. Z ogromną satysfakcją dzieliliśmy się nawzajem swoimi doświadczeniami, problemami i sukcesami. Niezapomnianym przeżyciem okazała się wycieczka studyjna do Gwoźdźca. Prowadzeni „kobiecą ręką” czerpaliśmy energię i zapał do działania we własnym środowisku lokalnym. Pozyskana dzięki udziałowi w projekcie wiedza i umiejętności niezbędne w działalności społecznej, pozwoliły nam przygotować inicjatywy lokalne”.

 

Zapewne poszerzyły horyzonty myślowe. Pozwoliły zmienić spojrzenie na wiele spraw dotyczących ludzi i przyrody. Uwypukliły to, co do tej pory było szare, blade i nijakie, gdyż możemy również pochwalić się tym, co aktualnie posiadamy lub mamy do tego dostęp. Poznanie nowych osób i ich spojrzenie na wspólne problemy podbudowały nasze ego, że nie jesteśmy sami i razem powoli możemy zmieniać otaczającą rzeczywistość.Na pewno nas same uaktywniły, podniosły poprzeczkę samooceny i sprzyjały otwarciu się na problemy innych, pozwoliły spędzić kilkadziesiąt godzin w miłej i twórczej atmosferze. Były jak zajęcia w Letnim Uniwersytecie na temat: Co i jak można zrobić, aby było lepiej wokół nas?”

 

Szturm na aktywność czyli seniorzy w działaniu”- to bardzo dobrze opracowany, przemyślany projekt, dający możliwość realizacji potrzeb społeczności dotyczącej grupy 60+.

Warsztaty pozwoliły nam dostrzec potrzeby tych ludzi, pobudzić ich do działania poprzez uczestnictwo w organizowanych spotkaniach. Zaangażowanie poszczególnych grup spowodowało, że pojawiła się potrzeba dodatkowych spotkań z ludźmi, którzy mogą poszerzać naszą wiedzę w różnych dziedzinach życia. Atmosfera towarzysząca warsztatom i spotkaniom pozwalała nam oderwać się od codziennych problemów, poczuć się potrzebnymi dla innych. Uświadomiły, że każdy z nas nawet w tym wieku może realizować swoje marzenia, podzielić się swoimi pomysłami na życie weselsze, ciekawsze i zdrowsze”.
Warsztaty prowadzone w czasie trwania programu pozwoliły wielu z nas przełamać lub świetnie ukryć tremę towarzyszącą w bezpośrednich kontaktach z większymi grupami ludzi. Wiara w to, że mamy coś do zaprezentowania swojemu bliższemu i dalszemu otoczeniu jest bardzo ważna w chwili obecnej. Partnerskie kontakty towarzyskie, umiejętność demokratycznego i kulturalnego dialogu jest nam bardzo potrzebna zwłaszcza dzisiaj, gdy dominuje dogmatologia polityczna. Formy edukacji obywatelskiej jakie skromnie podjęliśmy wskazują na wielkie zapotrzebowanie na tego rodzaju działanie, abyśmy mogli wspólnie podejmować przedsięwzięcia obywatelskie. Jego członkowie powinni być przygotowani do wspólnego działania, szanować odmienne zdanie i umieć wymagać szacunku dla siebie. Realizacja programu zastąpiła nam formę kontaktu i dialogu społecznego, którą powinny zabezpieczyć władze i instytucje gminne. To warto powtórzyć”.

 

Projekt trwał od kwietnia do listopada 2015 roku. Całościowy koszt projektu to 45.942 zł,
a dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych wynosi 40.292 zł.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Reklama 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama 

Reklama