PILNE! Pożar domu na Krasickiego w Brzeszczach - sytuacja tragiczna >>> Góra, Miedźna, Wola terenem zagożonym wysocje zjadliwą ptasią grypą!
Reklama

Urząd gminy informuje o podjętych działaniach w sprawie wtrząsów na swoim terenie

2020-12-15 18:23:20, komentarzy: 0
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy w sprawie częstych w ostatnim czasie wstrząsów na obszarze eksploatacji Zakładu Górniczego Brzeszcze informujemy, że eksploatacja pokładów węgla w ZG Brzeszcze była tematem lipcowego posiedzenia Komisji Rozwoju, Ekologii i Szkód Górniczych Rady Miejskiej w Brzeszczach, w której brali udział także Burmistrz Radosław Szot wraz z Zastępcą Łukaszem Kobieluszem.
 

 
Zaproszeni na posiedzenie Komisji przedstawiciele Tauron Wydobycie S.A.:  Wiceprezes Zarządu Tauron Wydobycie S.A. ds. Technicznych Edward Paździorko, Dyrektor Techniczny i Kierownik Zakładu Górniczego Brzeszcze Adam Musialik oraz Kierownik Stacji Geofizyki w Zakładzie Górniczym w Brzeszczach Sławomir Niemczuk, przedstawili uwarunkowania eksploatacji węgla w Brzeszczach oraz wyjaśnili przyczyny tąpnięć i wstrząsów.
 

Wstrząs górotwórczy to nagłe wyładowanie energii skumulowanej w górotworze, objawiające się drganiami górotworu, powietrzną falą uderzeniową oraz zjawiskami akustycznymi. Natomiast tąpnięcie jest to zjawisko dynamiczne, spowodowane wstrząsem górotworu, w wyniku którego wyrobisko lub jego część ulega zniszczeniu albo uszkodzeniu w stopniu powodującym całkowitą albo znaczną utratę jego funkcjonalności lub całkowite albo znaczne pogorszenie bezpieczeństwa jego użytkowania.
 
Jak podkreślił wiceprezes Paździorko wstrząsy wynikają z zaszłości i uwarunkowań geologicznych. Brzeszcze są trudną kopalnią. Wysoko nad pokładami zalegają grube warstwy piaskowców, które w wyniku prowadzonej eksploatacji ulegają łamaniu, generując wstrząsy . Mając to na uwadze władze spółki prowadzą racjonalną gospodarkę złożem i ścianami, szukając rozwiązań technologicznych, aby minimalizować potencjalne szkody. Przedstawiciele Tauron zwracali uwagę, że praca górotworu możliwa jest nawet do 3-5 lat po zakończeniu eksploatacji.
 
Kopalnia prowadzi stałą rejestrację drgań gruntu za pomocą specjalistycznej aparatury sejsmometrycznej. Sytuacja jest monitorowana przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Wstrząsy (nie – tąpnięcia) są odczuwane głównie na powierzchni, przez mieszkańców, a mniej odczuwalne dla załogi, na dole. To ważna informacja – bezpieczeństwo pracowników stawiane jest na pierwszym miejscu.

 

Podczas lipcowego spotkania przedstawiciele Tauron Wydobycie S.A. podkreślili, że problem wstrząsów i ewentualnych szkód górniczych jest dla mieszkańców uciążliwy, to nie ulega wątpliwości.
Wszelkie zgłoszenia szkód zaistniałych w wyniku wstrząsu górotworu z obszaru górniczego ZG Brzeszcze w obiektach powierzchniowych lub liniowych obiektach infrastruktury podziemnej, należy kierować pod czynny przez całą dobę numer telefonu: 32/716 54 99

 

Prezentacja --> TUTAJ

 

Źr.UG Brzeszcze

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Reklama 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama 

Reklama