You are here:  / Dom i Mieszkanie / Hydroizolacje w budownictwie

Hydroizolacje w budownictwie

Hydroizolacje w budownictwie

Metody działań naprawczych
Jedną z najbardziej skutecznych metod w przypadku budowli podziemnych, gdy nie chcemy odkopywać ich fundamentów, jest wstrzykiwanie preparatu bentonitowego zmieszanego z wodą, w grunt sąsiadujący z miejscem, które wymaga uszczelnienia. Przygotowujemy zaczyn, który po wstrzyknięciu i zespoleniu się z wodą i gruntem tworzy wodoodporną i wodoszczelną warstwę izolacyjną.

Co ciekawe, mamy już dostępne materiały, takie jak Bentogrout, które nie tylko uszczelniają przeciekające miejsca, ale również odtwarzają warstwę izolacji zewnętrznej!

Jedynym mankamentem tego rozwiązania jest fakt, że możemy w ten sposób naprawiać niewielkie uszkodzenia konstrukcji, które powstają na przykład w czasie ruchów budynków. Dzieje się to dzięki konsystencji powłoki, jaka jest wstrzyknięta do gruntu. Ma ona formę żelu, przez co łatwo pokrywa wszelkie rysy istniejące na zewnętrznej części murów, oraz zasklepia je. Co więcej, w przylegającej glebie wypełnione zostają również ewentualne pory. Prowadzi to do samo uszczelniania ścian, czy fundamentów.

Iniekcje takie można wykonać na dwa sposoby:

Z zewnątrz z poziomu gruntu.
Od wewnątrz, poprzez ścianę fundamentowa, posadzkę.

W czasach obecnych, gdy chcemy zminimalizować czynności wymagane do rozwiązania problemów, potrzebujemy materiałów, które pozwolą nam właśnie na przykład uniknąć kosztownego odkopywania fundamentów. Taka czynność jest bardzo czasochłonna, co przyczynia się do rozciągnięcia w czasie prac budowlanych, oraz nie zawsze jest możliwa, ze względu na warunki atmosferyczne.

Ważnym elementem współczesnych materiałów izolacyjnych jest ich skład chemiczny. Większą wagę przywiązuje się obecnie do przyjazności środowisku. Często również materiały zawierają składniki takie jak minerały naturalne. Lepszy skład przyczynia się do lepszej trwałości wykonanej konstrukcji. Jest on bowiem wówczas niewrażliwa na zmiany atmosferyczne. Procesy takie jak zamrażanie, czy odmrażanie nie niszczą wzmocnionej izolacji!

Biorąc wspomniane czynniki pod uwagę, nie tylko łatwiej nam dokonać wyboru właściwego produktu do uszczelnienia konstrukcji, ale również w przyszłości szukać najlepszych i ekoprzyjaznych materiałów, które zadbają o nasz dom i planetę.