You are here:  / Dom i Mieszkanie / Hydroizolacje w budownictwie: część pierwsza

Hydroizolacje w budownictwie: część pierwsza

Hydroizolacje w budownictwie: część pierwsza

Ten termin jest znany większości właścicieli domów jednorodzinnych, bądź innych wolnostojących budynków. W naszym klimacie, często pojawiać się mogą lokalne podtopienia, podnoszenie się poziomu wód podziemnych i jeżeli hydroizolacja domu jest wykonana niewłaściwie, mamy problem w postaci zacieków, grzybów, i w konsekwencji problemów prowadzących do osłabienia konstrukcji i osiadania budynków.

Hydroizolacje ekologiczne

Hydroizolacje zabezpieczają budynki przez czasowymi zmianami przesączenia gruntu wodami podskórnymi i zniszczeniem ścian fundamentowych, wyższych części budynków, dachów itp.

Obecnie dzięki rozwojowi techniki mamy dostęp do doskonałych materiałów budowlanych, które szybko pomagają rozwiązać techniczne problemy.

W przypadku hydroizolacji, mamy dwie grupy problemów:

Budowa nowych budynków i właściwe położenie hydroizolacji.
Zabezpieczenie budynków istniejących, gdy występuje podmakanie kapilarne, naruszenie konstrukcji wynikające z ruchów budowli w trakcie robót remontowych.

Dziś prześledzimy jedno z najbardziej cenionych i najszybszych rozwiązań w przypadku nieszczelnego gruntu przylegającego do budowli i przemakających ścian. Jest to rozwiązanie nowatorskie, warte przyjrzenia się bliżej.

Co chcemy osiągnąć, gdy pojawiają się problemy z przeciekaniem ścian fundamentów, czy piwnic?

zabezpieczyć budynek przez potencjalnymi zniszczeniami konstrukcji
odtworzyć hydroizolacje i zadbać o długotrwałość konstrukcji budynku
uszczelnić przeciekającą konstrukcje
wykonać to bez straty czasu.

Te wszystkie elementy są obecnie możliwe do osiągnięcia, bez zanieczyszczenia środowiska.