You are here:  / Dom i Mieszkanie / Izolacje budowlane: ogniowe

Izolacje budowlane: ogniowe

Izolacje budowlane: ogniowe

Ciekawe jest to, że moment, w którym ogień obejmuje materiały palne od chwili pojawienia się obciążenia ogniem, na przykład ogniem z zapałki, zależą od rodzaju źródła ognia. Największą prędkość ma palnik jak na przykład w kuchence gazowej, następnie ogień świecy, żar papierosa i dopiero ostatnią jest zapałka.

Ogień, płomień nie jest jedynym zagrożeniem jakie jest związane z jego wystąpieniem.
Pojawia się tu również promieniowanie cieplne, które już staje się dla nas ludzi niebezpieczne, gdy temperatura przekracza 60 stopni Celsjusza. Pamiętaj o tym, że temperatura przyrasta w lawinowym tempie.

Do innych niebezpieczeństw należą:
Tworzący się dym, który jest toksyczny, duszący, ogranicza widoczność, co znamy z przekazów video z terenów objętych ogniem, gdzie mała widoczność spowalnia ewakuacje i wprowadza dezorganizacje. Pamiętaj o tym, że duże ilości dymu mogą być rezultatem małego ognia. Łatwo wtedy o zemdlenie.
Powstający tlenek ognia niewidoczny i bezwonny, staje sie niezwykle niebezpieczny. Gaz ten tworzy się nawet przy małym ogniu.
DYM, jak zostało to ustalone w badaniach ilości zgonów w Unii Europejskiej będących wynikiem pożarów… był powodem ponad 60% śmiertelnych przypadków.

By stworzyć materiały budowlane pozwalające nam na powstrzymanie ognia, powstała klasyfikacja ogniowa Euroklas, w której mamy trzy kategorie. Zwróć na nie uwagę kupując materiały budowlane. Są to:

Reakcja na ogień, od najlepszej odporności A1, A2, do najgorszych E oraz F, czyli rozgorzenia następującego przed upływem 2 minut.
Powstawanie płonących kropli (tworzą się podczas topnienia materiałów, łatwo przenoszą ogień na inne elementy), od ich braku czyli D0, do dużej ilości D2
Wydzielanie dymu, klasyfikowane od jego braku, czyli S1, do ilości znacznych czyli S3.

Znane są produkty firmy ISOVER, gdzie wełny mineralne zaklasyfikowane są w klasach A1 do A2, S1 oraz D0. Pamiętaj o tych czynnikach kupując materiały izolacyjne, mogą one uchronić ciebie i twoją rodzinę od katastrof, mogących odebrać ci dorobek życia oraz przyczynić się do śmierci twoich bliskich.