You are here:  / Dom i Mieszkanie / Ochrona środowiska i uregulowania prawne

Ochrona środowiska i uregulowania prawne

Ochrona środowiska i uregulowania prawne
Warto również zajrzeć do dokumentu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kilka uwag o decyzjach z dokumencie zawartych:
1. W przypadku kondensacji pary wodnej, nie można dopuszczać do jej występowania na wewnętrznych powierzchniach zewnętrznych przegród (prowadzi to do rozwoju grzybów, pleśni). Gdy zauważamy kondensację pary wodnej we wnętrzu przegrody, należy od razu podjąć działania w tym zakresie . Polska Norma obowiązująca dla tych wymagań to PN-EN ISO 13788:2003.

Czego unikać?

Jednowarstwowego układu termoizolacji oraz niewłaściwej grubości wełny układanej między krokwiami. Prowadzi to do powstania liniowych mostków termicznych.
Braku ciągłości paroizolacji, czego rezultatem jest zawilgacanie foli paroizolacyjnej.
Braku wentylacji połaci dachowej, do której przyczynia się brak warstwy wstępnego krycia, co prowadzi do zagrzybienia drewnianych konstrukcji dachu.

2. Szczelność: wszelkie przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, połączenia przegród, bądź okien z ościeżami, powinny być projektowane tak by zmierzać do osiągnięcia całkowitej szczelności. Otwierane okna i drzwi balkonowe: współczynnik infiltracji powietrza powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/m.h.daPa 2/3. Dokument obowiązujący to cytowane powyżej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z zastrzeżeniem paragrafu 155 ust. 3 i 4.

W obecnych czasach przy budowie budynku należy brać pod uwagę świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków, lokali mieszkalnych. Staje się to jednym z podstawowych elementów architektury, jakby jej szóstą ścianą, poza czterema bocznymi i dachem. To zapewnienie odpowiedniej gospodarki cieplnej budynku przyczynia się nie tylko do zadbania o twoją zawartość portfela, ale również… o przyszłość świata i ekosystemu, których potrzebujemy by przetrwać jako gatunek ludzki.